Tłumaczenia dla Nauki Języki: polski – angielski

Tłumaczenia naukowe: biologia, geologia, geografia oraz dziedziny pokrewne,   m. in. biotechnologia, bioinformatyka, leśnictwo, turystyka.

Przykładowe teksty naukowe:

  • publikacje w czasopismach naukowych,
  • rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
  • monografie i podręczniki akademickie,
  • abstrakty, prezentacje, postery,
  • wnioski o finansowanie projektów badawczych.

Tłumaczenia Techniczne Języki: polski – angielski

Tłumaczenia techniczne: geologia, m. in. geochemia, geofizyka, litologia, petrografia, sedymentologia, stratygrafia.

Tłumaczenia dotyczące poszukiwanych złóż, m. in. gazu łupkowego.

Przykładowe teksty techniczne:

  • projekty prac geologicznych,
  • dokumentacje geologiczne i geotechniczne,
  • ekspertyzy geologiczne i geotechniczne,
  • opisy techniczne urządzeń wiertniczych.

6 powodów, dla których warto zlecić nam tłumaczenie

1.   Łączymy wykształcenie przyrodnicze i wysokie kompetencje językowe (wykształcenie w zakresie pisemnych tłumaczeń specjalistycznych).

2.   Posiadamy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów biologicznych, geologicznych, geograficznych i z dziedzin pokrewnych.

3.   Szczególnie ważna jest dla nas poprawność terminologiczna tekstu. Przekładu dokonujemy z zastosowaniem komputerowych narzędzi wspomagających (Computer Aided Translation), dzięki czemu możemy zagwarantować spójność używanego słownictwa. Poprawność tłumaczenia terminów fachowych konsultujemy ze specjalistami dziedzin szczegółowych.

4.   Dbamy o najwyższą jakość usług. Przed przyjęciem zlecenia wstępnie zapoznajemy się z tematyką Państwa pracy i wymaganym słownictwem. Po wykonaniu tłumaczenia dokładnie sprawdzamy jego poprawność językową i stylistyczną oraz zgodność z tekstem źródłowym.

5.   Proponujemy partnerską współpracę. W trakcie realizacji zlecenia zobowiązujemy się informować Państwa o ewentualnych niejasnościach w tekście źródłowym, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i wskazówki. Natomiast po odbiorze gotowego tekstu możecie Państwo, w ciągu trzech dni, zgłaszać uwagi dotyczące wykonania zlecenia. Dopiero po ich rozpatrzeniu dokonujemy rozliczenia finansowego.

6.   Zapewniamy wsparcie przez cały proces przygotowania publikacji do druku w czasopiśmie naukowym. Jeżeli w przetłumaczonym przez nas artykule okaże się konieczne wprowadzenie zmian, zapraszamy ponownie. Gwarantujemy bezpłatne modyfikacje tekstu wynikające z uwag językowych redakcji czasopisma lub zewnętrznych recenzentów.

Tłumaczenia w trybie pilnym

Podejmujemy się również wyjątkowo pilnych i nagłych zleceń, wymagających realizacji w dniu zgłoszenia, następnego dnia po zgłoszeniu bądź w dzień wolny od pracy (sobotę, niedzielę lub święto).