GEOMYS Usługi dla Nauki partnerem II Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego "Symbioza"!

Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”

Serdecznie zapraszamy na II edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem ogólnopolskiego sympozjum biotechnologicznego "Symbioza". Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych biotechnologią oraz naukami pokrewnymi. W "Symbiozie" można wziąć udział zarówno w formie aktywnej (wygłaszając prezentację lub przedstawiając poster) albo biernej.

"Symbioza" 2013 odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

Rejestracja: http://msb.symbioza.edu.pl/rejestracja

Uwaga! Zapisy trwają jedynie do 5 kwietnia.

Zachęcamy do udziału!